Просто о сложном...

Дотація від центру зайнятості: як її одержати і відобразити в обліку

09.02.2011 15:37 · Информация для бухгалтера
Роботодавці можуть одержувати дотації для працевлаштування безробітних. Про це йдеться у ст. ЗО Закону про безробіття. А умови і механізм їх надання закріплені в Порядку, розробленому спеціалістами Мінпраці (до речі, з 10.02.06 р. цей документ збагатився деякими нововведеннями). Про те, який вигляд має процедура надання дотацій і як правильно відобразити їх в обліку, ми і розповімо в нинішній консультації. Для початку з'ясуємо, що є сумами, які нас цікавлять. Дотація — це кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі — Фонд) для компенсації витрат на зарплату осіб, які працевлаштовуються підприємством за направленням служби зайнятості на створені ним додаткові робочі місця. Якщо говорити конкретніше, все відбувається так: підприємство погоджується прийняти безробітного на строк не менше 2 років, а центр зайнятості бере на себе витрати з виплати зарплати такій людині протягом 1 року. Погодьтеся, звучить це дуже привабливо. Але не все так просто, як може здатися на перший погляд.

По-перше, для одержання дотації повинні бути дотримані певні умови (про — нижче), та й сама процедура оформлення дотації не така вже проста. По-друге, ніхто не застрахований від того, що йому дістанеться недбалий співробітник, який, замість користі, принесе суцільні проблеми. Більше того, може статися, що дотацію доведеться повертати.

Але все ж спокуса велика, і якщо вже така можливість передбачена законодавством, то чому б не спробувати? І, хто знає, раптом направлений центром зайнятості безробітний виявиться майстром на всі руки і стане просто незамінним спеціалістом!

Отже, якщо ви вирішите взяти безробітного на дотаційне місце, наша публікація допоможе вам розібратися у всіх дотаційних тонкощах.

Хто може розраховувати на дотацію
Як ми вже з'ясували, Фонд надає дотацію при працевлаштуванні безробітного саме на додаткове робоче місце. А згідно з наведеним в Порядку визначенням, таким вважають будь-яке вакантне робоче місце, але за умови, що протягом останніх 6 місяців за даною професією (спеціальністю) не було скорочення. Якщо таких вакансій немає, то перше, що потрібно зробити роботодавцю, який бажає одержати дотацію, — створити одне або декілька додаткових робочих місць (тобто внести відповідні посади у штатний розклад).

До речі, бюджетним і неприбутковим організаціям таких дотацій взагалі не надають (п. 6 Порядку).

Тепер подивимося, які вимоги висуває Порядок до роботодавця, що претендує на одержання дотації:
1. Він повинен бути зареєстрований платником внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.
2. На дату звернення у підприємства немає заборгованості за страховими внесками до Фонду страхування на випадок безробіття.
3. Протягом останніх 6 місяців, що передують місяцю розгляду питання про надання дотації, підприємству не нараховували пені і не застосовували до нього штрафів за порушення Закону про безробіття і Закону про зайнятість.
4. Протягом останніх 6 місяців на підприємстві не було скорочення чисельності працюючих за професією (спеціальністю), за якою працевлаштовується безробітний.

Проаналізувавши останні дві умови, доходимо висновку, що новостворені підприємства, які ще не пропрацювали шести місяців, одержати дотацію не зможуть.

Якщо хоча б одна із 4-х вищеперелічених умов не виконується, на дотацію розраховувати нічого.

Водночас дотримання всіх зазначених вимог ще не гарантує того, що роботодавцю неодмінно дадуть дотацію. Адже згідно зі ст. ЗО Закону про безробіття Фонд може (а не повинен!) надати дотацію, і можливість її надання залежить від фінансового становища Фонду. Те саме сказано у п. п. 4 і 5 Порядку.

Як ми вже говорили, підприємству дають дотацію тільки за умови, що безробітного працевлаштовують на строк не менше двох років. При цьому перший рік витрати на оплату його праці компенсує Фонд, а другий рік роботодавець виплачує зарплату за рахунок власних коштів. Якщо трудовий договір розірвано до закінчення 2-річного періоду, то підприємство зобов'язано повернути дотацію в повній сумі з урахуванням її індексації (п. 8 Порядку). При цьому застосовують індекс зростання цін на споживчі товари за період з місяця, в якому роботодавець почав отримувати цю дотацію, по місяць, що передує місяцю її повернення.

Зауважте, дотацію доведеться повертати, якщо договір розривають:
— у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату (п. 1 ст. 40 КЗпП);
— за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП);
— через недотримання роботодавцем законодавства про працю, умов колективного або трудового договору (ч. Зет. 38 КЗпП).

Відповідно, звільнення з будь-якої іншої причини (наприклад, через невиконання таким працівником трудових обов'язків або прогул без поважних причин) не тягне за собою необхідності повернення дотаційних сум.

Зверніть увагу: п. 9 Порядку дозволяє переводити дотаційного працівника (зрозуміло, якщо той не проти) з місця, на яке він був працевлаштований з самого початку і на якому пропрацював більше 6 місяців, на будь-яке інше робоче місце. При цьому право на одержання дотації у роботодавця зберігається. Але пам'ятайте: підприємство зобов'язане повідомити центру зайнятості про таке переведення протягом 5 робочих днів.

Слід зауважити: якщо співробітнику, який працює на дотаційному місці, призначать пенсію і він продовжуватиме працювати, виплачувати дотацію не припинять.

Важливо! У випадку порушення гарантій зайнятості осіб, працевлаштованих за направленням центру зайнятості, підприємство плюс до того, що поверне дотацію, ще й втратить право звертатися за черговим її наданням протягом трьох років з дня одержання останньої дотаційної суми (п. 15 Порядку).

До речі, Порядок дозволяє працевлаштувати безробітного на дотаційне робоче місце за умови, якщо він перебував на обліку в службі зайнятості як безробітний не менше півроку (для осіб, перелічених в абз. 2 — 8 п. 4 Порядку, — не менше 3-х місяців).

Процедура одержання дотації
Складається вона з таких етапів:
1. Згідно з даними підприємства про потребу у працівниках (джерелом таких відомостей є форма № 3-ПН "Звіт про наявність вакансій") або на підставі листа роботодавця про його попередню згоду працевлаштувати безробітного центр зайнятості направляє йому безробітного відповідної кваліфікації, а також надсилає спеціальний документ — направлення на працевлаштування (його форму див. у додатку 1 до Порядку).

Як бачите, якщо підприємство хоче взяти безробітного на умовах одержання дотації, воно може, не очікуючи ініціативи від центру зайнятості, заявити йому про своє бажання у листі.

2. Протягом 3-х днів роботодавець оцінює потенційного працівника і надсилає до центру зайнятості корінець направлення, в якому інформує центр зайнятості про своє рішення. У разі згоди прийняти таку особу за умови надання дотації підприємство заповнює рядок "б" корінця.

У разі незгоди потрібно зазначити причину відмови, а також повідомити про бажання (небажання) розглянути іншу кандидатуру.

3. Крім корінця направлення, роботодавець подає довідку про відсутність на підприємстві протягом останніх 6 місяців скорочення чисельності (штату) працівників за професією (спеціальністю), на яку працевлаштовується безробітний.

4. Питання про можливість надання дотації протягом 10 робочих днів повинна вирішити спеціальна комісія, створена з ініціативи робочого органу виконавчої дирекції Фонду. Розгляд здійснюють на підставі отриманих від підприємства документів, а також відомостей центру зайнятості про реєстрацію роботодавця як платника внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття і про відсутність у нього:
— заборгованості зі сплати внесків на дату звернення;
— застосування санкцій за порушення Закону про безробіття і Закону про зайнятість протягом останніх 6 місяців.

Висновки комісії мають рекомендаційний характер, а остаточне рішення про надання дотації приймає директор центру зайнятості протягом 5 календарних днів після одержання висновків комісії.

5. Якщо рішення буде позитивним, протягом 5 календарних днів з дня його прийняття підприємству надсилають проект договору між центром зайнятості і роботодавцем про працевлаштування безробітного з наданням дотації. У ньому повинні бути визначені:
— сторони договору;
— прізвище, ім'я і по батькові, місце проживання безробітного, якого буде прийнято на роботу за направленням державної служби зайнятості;
— професія (спеціальність) і кваліфікація безробітного;
— професія (посада), за якою буде працевлаштований безробітний;

— гарантії зайнятості безробітного, який буде працевлаштований на підприємство;
— перелік документів, що підтверджують нарахування і виплату зарплати особі, працевлаштованій за направленням центру зайнятості, сплату страхових внесків, а також строки подання цих документів центру зайнятості;
— умови і порядок перерахування дотації;
— строки набрання чинності договором (договір набирає чинності з дня оформлення роботодавцем наказу про прийняття на роботу направленої центром зайнятості особи);
— підстави розірвання договору;
— відповідальність сторін за порушення умов договору і порядок розгляду спорів.

Перераховують дотацію роботодавцю щомісяця протягом одного року на підставі документів, що підтверджують нарахування і виплату зарплати і сплату страхових внесків.

Надані роботодавцем дані і використання ним дотації центр зайнятості перевірятиме щокварталу.

Також необхідно пам'ятати, що у випадку надання центру зайнятості недостовірних документів, використання дотації з порушенням законодавства або перешкоджання проведенню перевірки центр зайнятості припиняє виплату дотації. А підприємство добровільно або на підставі рішення суду повинно відшкодувати Фонду заподіяну цим шкоду.

Який розмір дотації
Як ми говорили вище, дотаційними сумами компенсують витрати підприємства на зарплату осіб, працевлаштованих за направленням державної служби зайнятості. Однак майте на увазі, що Фонд компенсує виключно ті виплати, які належать до основної та додаткової зарплати. А ось інші компенсаційні й заохочувальні виплати підприємству не відшкодовуватимуть (п. 7 Порядку). Перелік таких виплат містить Інструкція № 5.

Слід пам'ятати і про виплати, що не входять до фонду оплати праці і, значить, їх теж не компенсують дотаційними сумами (наприклад, оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності).

Крім основної та додаткової зарплати дотаційного працівника, Фонд компенсує суму нарахованих внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. При цьому в дотацію включають внески, нараховані не на всю суму виплат працівнику, а тільки в частині, що припадає на основну і додаткову зарплату.

Тут окремо зупинимося на розмірі дотацій, які центр зайнятості надає роботодавцям — платникам єдиного податку. Як відомо, єдинники з усіх нарахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сплачують тільки до Фонду соціального страхування від нещасних випадків (у рахунок сплати інших соцвнесків зараховують частину сплаченого ними єдиного податку). Через це центр зайнятості компенсує єдинникам тільки зарплату і нараховані на неї внески до Фонду страхування від нещасних випадків. А от суми, що надходять від сплаченого єдиного податку до інших соцфондів, у дотацію не включають. Така позиція центру зайнятості з приводу розміру дотацій для єдинників викладена в його листі від 08.06.05 р. № ДЦ-04-2951/0/6-05.

Водночас платити особам, працевлаштованим на дотаційні місця, астрономічну зарплату повністю за рахунок Фонду, на жаль, не вийде, — компенсуватимуть не яку завгодно суму. Обмеження розміру дотації закріплено в абз. 1 п. 7 Порядку: її місячна сума не може перевищувати середнього рівня зарплати, що склалася за всіма видами економічної діяльності у відповідній області в місяці, за який нарахована зарплата. Якщо буде відпрацьований неповний місяць, то таке обмеження визначають пропорційно до кількості фактично відпрацьованих днів.

Наприклад, співробітник, працевлаштований на дотаційне робоче місце, в грудні відпрацював 10 робочих днів, за які йому нарахували 500 грн. зарплати, сума нарахованих на зарплату внесків — 189 грн. (сума умовна). У грудні середня зарплата по області, в якій розташовано підприємство, становила 907,77 грн. Однак через те, що людина відпрацювала тільки 10 із 22 робочих днів грудня, обмеження розміру дотації буде таким: 907,77 грн. : 22 дн. х 10 дн. =412,62 грн. Таким чином, з фактично витрачених 689 грн. (500 грн. + 189 грн.) дотаційною сумою компенсують тільки 412,62 грн.

Облік та оподаткування дотаційних сум
Підприємства, що знаходяться на загальній системі оподаткування, повинні включати суму дотації на створення робочих місць для безробітних до валового доходу. Адже в абз. 12 пп. 4.1.6 Закону про прибуток чітко сказано: до валового доходу відносять суми дотацій і субсидій, отриманих із фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування. Ну а витрати на оплату праці дотаційного працівника, а також суми внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування підуть до валових витрат на загальних підставах (пп. пп.5.6.115.7.1 Закону про прибуток).

Якщо підприємству доведеться повертати отриману дотацію, то суму повернених коштів (без урахування індексації) потрібно відсторнувати з валового доходу. А от сума індексації, яку підприємство заплатить згідно з п. 8 Порядку, по суті, є неустойкою, а значить, до валових витрат її віднести не можна (пп. 5.3.5 Закону про прибуток).

Тепер що стосується податкового обліку в роботодавців-єдинників. Суми дотацій не мають ніякого відношення до виручки від реалізації товарів (робіт, послуг), а значить, їх не включають до розрахунку єдиного податку.

Оскільки дотації для створення додаткових робочих місць мають цільовий характер, то в бухгалтерському обліку для відображення дотаційних сум використовують рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" (див. таблицю).Список використаних нормативно-правових актів:
1 - Закон про безробіття — Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 р. № 1533-111.
2. Закон про зайнятість— Закон України "Про зайнятість населення" від 01.03.91 р. № 803-ХІІ.
3. Закон про прибуток — Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.
4. Порядок— Порядок надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.01.01 р. № 1.
5. Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.04 р. №5.
Тамара Прощина