Просто о сложном...

Огляд ринку банківських послуг кредитів для юридичних осіб

Керівництво завжди хоче, щоб рідна фірма розвивалася, прибуток збільшувався, мережа збуту розширювалася, продукція виходила на міжнародний ринок тощо. Але всі ці бажання та мрії стикаються з проблемою: де взяти гроші під усі ці плани? Найчастіше прибутку не вистачає на такі грандіозні проекти. І тут рішень багато — наприклад, позичити гроші у банку. Можна, звичайно, і не в банку, але тоді й клопотів побільшає, чи не так? Отже, банки. Вони обов'язково мають підрозділ, який займається видачею кредитів. Банківським кредитом вважається будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей; будь-яка гарантія; будь-яке зобов'язання набути право вимоги боргу; будь-яке продовження строку погашення боргу в обмін на зобов'язання боржника повернути суму боргу, а також на зобов'язання зі сплати відсотків та інших зборів із такої суми (ст. 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. №2121-111).

Просто так грошей банкіри не дають. Вони повинні переконатися в тому, що грошові знаки повернуться з вигодою, оскільки банк не може ігнорувати вимоги законодавства у сфері кредитування. Тому за користування грошима банк бере плату у відсотках (відсоткова ставка). Розмір ставки закріплюється у кредитному договорі залежно від кредитних ризиків, обсягів кредиту, строків користування позиковими коштами, облікової ставки Національного банку України та ін. Банк не вправі
видавати кредити під відсоток, нижчий від депозитного (хіба що у банку не виникне збитку за такою операцією). Він ретельно перевіряє кредитоспроможність позичальника, його можливість забезпечити кредит. Але є ще й бланковий кредит, що видається без забезпечення, так би мовити, під чесне слово. Проте плата за нього вища за звичайний, і одержати його важче...

Щоб одержати кредит, підприємство-позичальник подає до банку певні документи. їх вичерпний перелік навести неможливо, тому що банки можуть вимагати документального підтвердження будь-якої інформації, що цікавить їх і так чи інакше впливає на рішення надати кредит. Адже їм треба оцінити ймовірні кредитні ризики. А якщо позичальник відмовляється надати хоча б
один запитуваний документ, кредит можуть не видати.

Отже, документи, що вимагають банки, можна згрупувати так:
заявка на кредит— у ній обумовлюють характер кредитної угоди, мету, суму і строк кредиту;
юридичні документи — необхідні банку для підтвердження юридичного статусу підприємства, повноважень його керівників;
фінансові документи — для аналізу фінансового стану підприємства;
економічні документи — для аналізу поточної діяльності клієнта і проекту, що кредитується;
документи щодо забезпечення кредиту — потрібні,щоб оцінити прийнятність (ліквідність) забезпечення.
Заставою найчастіше буває рухоме або нерухоме майно позичальника, гарантії банків, майнова порука третіх осіб тощо;
інші документи — запитує банк залежно від нюансів кожного проекту, що кредитується, та особливостей
діяльності позичальника.

У переліку стандартних умов одержання будь-якого кредиту, як правило, згадуються: поточний рахунок у даному банку протягом певного періоду (зазвичай більше 3-х місяців), стабільні надходження виручки від реалізації на поточний рахунок, економічно обґрунтовані передумови повернення кредитних коштів і погашення відсотків вчасно і в повному обсязі, позитивна
репутація і відповідність іншим вимогам, що висуваються конкретним банком, до якого позичальник звернувся за кредитом.

Оскільки сьогодні на ринку банківських послуг існує безліч видів банківських кредитів для приватних осіб та для підприємств різної форми власності і розмірів, ми розглянемо лише найпоширеніші. Дана інформація відображає ситуацію станом на 27.03.06 р. і базується на матеріалах офіційних сайтів 15 великих банків України. Ця усереднена інформація не обов'язково буде повністю відповідати умовам кредитування в банку, обраному вами, але вона допоможе зорієнтуватися у видах кредитів та умовах їх надання.

Овердрафт — короткостроковий кредит, що надається надійному клієнту понад залишок на його поточному рахунку в цьому банку в межах заздалегідь обумовленої суми шляхом дебетування його рахунка. Овердрафт може бути як у класичному вигляді (з визначенням строків погашення траншів: до 14 або до ЗО календарних днів), так і у формі кредитної лінії — без
строків погашення. Овердрафт не надають для оплати довгострокових та/або інвестиційних проектів.

Механізм овердрафта такий:
— протягом операційного дня за недостатності або відсутності коштів на поточному рахунку клієнта банк оплачує його платіжні доручення з коштів овердрафта у межах ліміту;
— при надходженні коштів на поточний рахунок клієнта автоматично погашається заборгованість за овердрафтом. При цьому кошти, що надійшли, клієнт може пустити на платежі без справляння додаткової комісії;
— відсотки за овердрафтом нараховують на суму від'ємного залишку на поточному рахунку клієнта на кінець операційного дня. Тобто якщо заборгованість клієнта за овердрафтом (або її частина) буде погашено надходженнями на поточний рахунок клієнта в день її виникнення, відсотки не нараховуються.

Овердрафт дозволяє:
— здійснювати необхідні платежі за рахунок очікуваних денних надходжень до їх фактичного одержання;
— мінімізувати витрати, оскільки кредитом вважається лише від'ємний залишок на рахунку на кінець дня після закінчення всіх розрахунків (уся денна виручка автоматично йде на погашення кредиту, зменшуючи суму відсотків);
— використати режим більш м'якого кредитування,ніж при звичайному кредитуванні "під проект".

Умови одержання даного кредиту не відрізняються від згадуваних нами стандартних. Овердрафт також відкривають під заставу, хоча він можливий у вигляді бланкового кредиту (тобто без забезпечення). При цьому умови банків різні: наприклад, розмір овердрафту не повинен перевищувати 30% розрахункового ліміту овердрафтного кредитування.

Кредит на обладнання. Його надають за умови внесення покупцем узгодженої суми авансового платежу(авансу) продавцеві власними коштами за договором купівлі-продажу обладнання. Решту вартості обладнайня банк цільовим платежем вносить на рахунок продавця. Цей платіж і є кредитом, який покупець погашає щомісяця рівними частками. Забезпеченням тут виступає обладнання, що придбавається.

На яке обладнання позичальник одержить фінансування, залежить від кредитної політики банку. Найбільш поширене кредитування придбання:
— торговельного обладнання;
— обладнання для сфер громадського харчування та послуг;
— обладнання для технічного обслуговування і діагностики автомобілів, обладнання для автозаправних станцій;
— обладнання для харчової промисловості;
— поліграфічного обладнання;
— обладнання для деревообробної і меблевої промисловості;
— будівельного обладнання;
— промислового обладнання;
— сільськогосподарського обладнання;
— комп'ютерної техніки, оргтехніки, офісних меблів.

Стосовно умов одержання кредиту до стандартних можна додати:
— ліквідність обладнання;
— гарний фінансовий стан позичальника;
— клієнт банку, що видає кредит, впродовж року і більше;
— існуючий бізнес підприємства на момент звернення за кредитом має забезпечувати обслуговування кредиту (сплату відсотків) протягом усього строку дії кредитної угоди незалежно від доходів, що прогнозуються за проектом.


Банк може висувати додаткові умови видачі кредиту з огляду на види і цільове призначення обладнання.

Є особливі вимоги до застави: забезпечення за кредитом, що надається, — обладнання, що придбавається, обов'язково страхується у страховій компанії (з якою, як правило, співпрацює банк) від таких ризиків:
— стихійні лиха;
— протиправні дії третіх осіб (навмисне/ненавмисне знищення або пошкодження обладнання третіми особами; крадіжка, пограбування, а також знищення чи пошкодження обладнання внаслідок таких дій);
— вогневі ризики;
— пошкодження обладнання водою з водопровідних,каналізаційних, опалювальних і протипожежних систем;
— інші ризики (на розсуд банку), що можуть серйозно вплинути на ліквідність та/або цілість обладнання.

Заради справедливості зауважимо, що при кредитуванні операції купівлі обладнання залежно від ліквідності останнього в заставу можуть бути взяті й інші активи позичальника.

Кредит на автотранспорт (далі — автокредит). Тут умови надання аналогічні вищеописаним: авансовий платіж за рахунок коштів позичальника, оплата решти — кредитними коштами — цільовим платежем на рахунок продавця; погашення — щомісяця рівними частинами. Забезпеченням автокредиту буде автотранспортний засіб, що придбавається, в обов'язковому порядку застрахований за ризиками КАСКО і цивільною відповідальністю у страховій компанії, узгодженій з банком.

Сума кредиту може досягати 90% вартості авто, що придбавається. Валюта: гривня, долар США, євро. Автомобілі можуть бути вантажні, вантажо-пасажирські,пасажирські та легкові вітчизняного й імпортного виробництва, нові та ті, що були у вжитку, але не більше 5-ти (10-ти) років. Іноді вартість автомобіля лімітують — при вартості, вищій за межу, у кредиті відмовлять.

Кредит на нерухомість — видається для оплати частини нерухомості, що придбавається. Цікаво, що банки надають перевагу операціям, здійснюваним за участю агентств з нерухомості. Позикові кошти при іпотечному кредитуванні переводять на рахунок продавця.

Види нерухомості, яку можна придбати в кредит:
— офісні приміщення;
— складські приміщення;
— торговельні приміщення;
— приміщення, де буде встановлено обладнання для ведення позичальником своєї діяльності;
— житлові приміщення, що купуються організацією для проживання відряджених.

Забезпечення може бути таких видів:
— іпотека придбаної нерухомості/земельної ділянки;
— застава майнових прав на депозит, розміщений позичальником у даному банку;
— порука третьої особи;
— інше майно позичальника;
— застава та/або іпотека третіх осіб.

Зазначені види забезпечення можуть бути застосовані як окремо, так і в комбінаціях.

Мікрокредитування доступне суб'єктам підприємницької діяльності, малим і середнім підприємствам приватної форми власності, а також фізособам — їх засновникам, співвласникам, керівникам. Цей вид кредитування, можливо, буде єдиним доступним для позичальників, які з низки причин не можуть одержати кредит більшого розміру. Його можна використати позичальникам для розширення бізнесу або ж фінансування конкретного проекту.

Найчастіше кредитовані види бізнесу— виробництво, торгівля, послуги. Фактичний строк існування бізнесу—від 3 до 12 місяців. Кредит надають яку готівковій,так і безготівковій формі. Строк розгляду питання залежить від суми кредиту та періоду, на який його видають. Як правило, без застави не обійтися, і до стандартних умов видачі кредиту додаються ті, що висуваються конкретним банком. Залежно від банку назва кредиту цього виду містить слова: експрес, мікро, малий.

Сільгоспкредит, зрозуміло, призначено для сільгоспвиробників. Його можуть видавати на купівлю оборотних засобів (пально-мастильні матеріали, насіння, корми, худоба, птиця та ін.) або на придбання основних засобів (обладнання, техніка).

Способи видачі:
— перерахування коштів контрагентам клієнта;
— надання ліміту кредитування;
— перерахування коштів на поточний рахунок клієнта;
— видача готівкових коштів клієнту-фізособі.

Способи погашення відсотків за кредитом: у момент видачі кредиту, а погашення кредиту здійснюється за погодженим графіком, або щоквартально протягом усього строку кредитування, а погашення кредиту — за індивідуальним графіком. Умови одержання кредиту не відрізняються від стандартних. Забезпеченням за кредитом, що надається, може бути рухоме і нерухоме
майно, сільгосптехніка, товар в обороті, урожай майбутніх періодів, худоба на відгодівлі, фінансова та майнова порука.

При купівлі сільгосптехніки забезпеченням кредиту є техніка, що придбавається, застрахована в обов'язковому порядку за ризиками КАСКО та цивільною відповідальністю у страховій компанії, обраній банком.

Строковий кредит — це класична форма фінансування потреб підприємств в оборотних коштах. Однією з основних умов кредитування є його цільовий характер. Кредит надають позичальнику для поповнення оборотних коштів або рефінансування заборгованості перед іншим банком, що виникла та використовується для поповнення оборотних коштів (за винятком рефінансування простроченої заборгованості).

Позичальники: юрособи і приватні підприємці, які відповідають таким критеріям:
— бездоганна кредитна історія або бездоганна репутація в бізнесі;
— можливість надати банку достатнє забезпечення кредиту;
— визначений річний доход (виручка) від реалізації (наприклад, без ПДВ від 1 млн. до 5 млн. євро);
— позитивне значення чистого доходу за результатами останнього річного звіту;
— період роботи позичальника в бізнесі — не менше 12 місяців.

За строковим кредитом клієнт одержує всю суму коштів одноразово. Деякі банки видають такі кредити позичальникам, які не мають у них рахунків, але вимагають документи щодо руху/наявності коштів на рахунках в інших банках.

При цьому обов'язково підтвердити забезпечення повернення кредиту. Види застави: іпотека цілісного майнового комплексу, товар в обороті, майнові права, що випливають із контрактів на одержання грошової виручки або на одержання товару. Залежно від кредитної політики банку кредит може бути й бланковим (який не потребує забезпечення) у межах розрахункового ліміту бланкового кредитування.

Окремо хотілося б сказати про кредитні лінії Європейського банку реконструкції та розвитку (далі — ЄБРР) і Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі-МБРР).

Кредитна лінія ЄБРР. Деякі великі банки надають у рамках кредитних ліній ЄБРР кредити від 125 тис. до 2,5 млн. дол. США для малих і середніх приватних підприємств. Кредити видають для: короткострокового фінансування витрат на сировину й запчастини для подальшої переробки або використання у виробництві; довгострокового фінансування засобів виробництва; фінансування лізингу, короткострокового фінансування експортних контрактів.

Згідно з вимогами ЄБРР кредити в рамках цієї лінії не можуть надаватися: для покриття існуючих зобов'язань приватних підприємств перед банківськими установами та для інвестицій у цінні папери.

Вимоги до позичальників. Підприємство має бути зареєстроване в Україні як юридична особа (недержавної форми власності). Чисельність постійних працівників не може перевищувати 500 осіб. Підприємство не має бути пов'язане з банком, що надає кредит. Активи підприємства перед впровадженням проекту не можуть перевищувати 4 млн. дол. (на основі залишкової балансової вартості без урахування вартості землі та будівель). Співвідношення "Борг/Капітал" (з урахуванням потенційного кредиту) протягом строку впровадження проекту не повинно перевищувати 70:30. Іншими словами, позичальник самостійно фінансує не менше ніж 30% вартості проекту. Значення коефіцієнта обслуговування боргу — не менше ніж 1,5.

Кредитна лінія МБРР. Кошти за даною кредитною лінією дозволяють здійснювати довгострокове фінансування малого і середнього приватного підприємництва. Програма кредитування за сприяння МБРР спрямована на розвиток мікро-, малого і середнього бізнесу в рамках Державної програми структурної перебудови вугільної галузі.

Основні вимоги до позичальника:
— юрособа недержавної форми власності (більше 51 % власності належить приватним юридичним і фізичним особам та контролюється ними);
— юридично і фактично перебуває в одному з промислових регіонів України, які належать до регіонів закриття вугільних шахт, — Луганській, Донецькій, Львівській, Волинській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Закарпатській, Дніпропетровській областях;
— підприємство позичальника не повинно мати більше ніж 500 постійних працівників;
— сума загальних допроектних активів (на основі ринкової вартості, без урахування будівель і земельних ділянок) — до 2,5 млн. дол. США;
— співвідношення між коштами, що залучаються, і власним капіталом протягом усього періоду кредитування не має перевищувати 75:25;
— зобов'язаний підтримувати значення коефіцієнта обслуговування боргу не менше ніж 1,3 на весь строк проекту;
— проектом має бути передбачено створення робочих місць для працевлаштування колишніх шахтарів.

Кредит МБРР не видають для:
— рефінансування існуючих зобов'язань позичальника стосовно уповноваженого банку;
— фінансування внесків до статутних фондів;
— фінансування проектів, пов'язаних з гральним бізнесом, виробництвом і збутом зброї, тютюнових виробів, міцних спиртних напоїв (більше ніж 15% алкоголю), радіоактивних продуктів, ювелірних виробів, дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння;
— будівництва житлових споруд;
— фінансування витрат, що створюють загрозу для оточуючих, тобто виробництво, використання та імпорт яких заборонено законами України або міжнародними угодами, до яких приєдналася Україна.

Для мікропідприємств (сума активів яких не більше ніж 100 тис. дол. США) проект може бути повністю профінансований за рахунок кредитних коштів.

Клієнти повертають кредит відповідно до графіків повернення коштів, в основу яких покладено принцип щомісячних платежів як відсотків, так й основної суми кредиту. Неодмінною умовою кредитування виступає гарантована ліквідна застава.

Ми не торкалися питань бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві банківських кредитів, які розглядалися в газеті "Все про бухгалтерський облік'№ 25 за 2003 рік на стор. 18. Особливості ж обліку кредиту в іноземній валюті розглянуто в № 88 за 2003 рік на стор. 4. Також питання обліку і оподаткування кредитів будуть і надалі розглядатися на сторінках нашої газети в поточному році.

Упевнені, наш огляд найпоширеніших банківських кредитів допоможе вам зорієнтуватися у виборі підходящого виду. На завершення пропонуємо ознайомитися з основними показниками вище перелічених кредитів (строки кредитування, суми, відсоткові ставки, примітки тощо) у 3-х таблицях, наведених нижче.2За даними сайтів 15 найбільших банків України.Сергій Пісочний