Просто о сложном...

Облік операцій виїзної торгівлі

Після того як оформлено всі необхідні документи та виручка від продажу товарів надходить на підприємство, настає черга бухгалтера — усі операції, пов'язані з виїзною торгівлею, слід облікувати. У цьому вам допоможе дана стаття. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК Витрати підприємства, пов'язані з виїзною торгівлею, потрібно включати до складу витрат на збут. До них, зокрема, належать (п. 19 П(С)БО 16): — зарплата продавців та працівників підрозділів, що забезпечують збут; — витрати на передпродажну підготовку товарів; — витрати на відрядження працівників, зайнятих продажем товарів; — витрати на утримання основних засобів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона); — витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції; — інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

Для відображення всіх цих витрат Планом рахунків призначено рахунок 93 "Витрати на збут".

Однак є витрати, які не потраплять до витрат на збут. Річ у тім, що згідно з п. 18 П(С)БО 16 податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі включають до складу адміністративних витрат. Тому якщо продавець підприємства сплачував ринковий збір, його слід віднести до таких витрат.

Кореспонденцію рахунків при виїзній торгівлі покажемо на прикладі.

Приклад
ТОВ "Помідор" вирішило взяти участь у ярмарку, для чого найняло автомобіль у сторонньої організації. Виїзна торгівля тривала два дні: першого дня продавець здав виручку у банк у населеному пункті, де проводилася торгівля, а виручку другого дня привіз до каси підприємства. Товари на підприємстві обліковують за продажними цінами, при цьому середня торгова націнка становить 20%. Як ТОВ "Помідор" відобразить операції, див. у таблиці.*Аналітичний рахунок "Каса на виїзді".
** Торгову націнку за продані товари визначаємо за формулою, наведеною в п. 22 П(С)БО 9:
ТИ = ПВ х Птн, Птн = (ТНзал + ТНод) / (ПВзал + ПВод), де:
ТН — торгова націнка;
ПВ — продажна вартість товарів;
Птн — середній відсоток торгової націнки;
ТНзал — залишок торгових націнок на початок звітного місяця;
ТНод — торгові націнки у продажній вартості одержаних у звітному місяці товарів;
ПВзал — сума продажної вартості залишку товарів на початок звітного місяця;
ПВод — продажна вартість одержаних у звітному місяці товарів.
*** Інструкція із застосування Плану рахунків передбачає можливість списання торгової націнки обома способами — на вибір
бухгалтера.
ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК
Усю виручку (без ПДВ), одержану від реалізації товарів, включають до складу валового доходу підприємства згідно з пп. 4.1.1 Закону про прибуток. Датою виникнення валового доходу у підприємства буде дата надходження коштів (відповідно до пп. 11.3.1 Закону про прибуток).Одночасно у підприємства виникнуть і податкові зобов'язання з ПДВ за реалізовану продукцію (згідно з пп. 7.3.1Закону про ПДВ).

Тепер щодо валових витрат. Відповідно до пп. 5.2.5 Закону про прибуток до складу валових витрат включаються суми внесених податків, зборів (обов'язкових платежів), установлених Законом про систему оподаткування. А згідно з п. 2 ст. 15 цього Закону ринковий збір є одним з місцевих зборів. Отже, ринковий збір, сплачений продавцем, буде включено до складу валових витрат підприємства. Крім ринкового збору,на підставі первинних документів, доданих до авансового звіту, до складу валових витрат буде включатися зарплата продавця, який був зайнятий виїзною торгівлею, та відрахування на соціальні заходи, вартість оренди автомобіля, тощо (п. 5.1 ст. 5 Закону про прибуток).

І останнє. Товари, передані для виїзної торгівлі, слід перераховувати за п. 5.9 Закону про прибуток, поки продавець не повернеться і не відзвітується про продажі.

Список використаних нормативно-правових актів:
1. Закон про прибуток — Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції від 22.05.97 р.№ 283/97-ВР.
2. Закон про ПДВ — Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.
3. Закон про систему оподаткування — Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.91 р.№ 1251-ХІІ.
4. П(С)БО 16 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318.
5. П(С)БО 9 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства
фінансів України від 20.10.99 р. № 246.
6. План рахунків — План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від ЗО. 11.99 р. № 291.
Йосип Зінов'єв