Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Зміст та методика заповнення Звіту про власний капітал

Звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду Дані Звіту про власний капітал використовують як джерело інформації для прийняття рішень щодо управління власним капіталом.
Аналіз капіталу підприємства передбачає визначення змін його обсягу, структури, динаміки власного капіталу, причини та наслідки цих змін, оцінку факторів, які впливають на співвідношення власного і позикового капіталу з метою отримання інформації для прийняття управлінських рішень щодо оптимізації структури капіталу, поліпшення використання капіталу та підвищення ефективності діяльності підприємства
Таблиця 13.5. Складові власного капіталу та причини зміни його величини


Таблиця 13.6. Зміст статей Звіту про власний капітал
Схема 13.19. Структура та значення Приміток до річної фінансової звітності