Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Зміст та методика заповнення Звіту про рух грошових коштів

Схема 13.15. Мета та значення Звіту про рух грошових коштів

Для заповнення Звіту про рух грошових коштів використовують показники Балансу, Звіту про фінансові результати та дані аналітичного обліку руху грошових коштів.
Таблиця 13.4. Методика заповнення Звіту про рух грошових коштів