Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Зміст та методика заповнення Звіту про фінансові результати

Таблиця 13.2. Зміст та методика заповнення Звіту про фінансові результатиСхема 13.14. Аналітичні можливості Балансу та Звіту про фінансові результати
Таблиця 13.3. Показники оцінки фінансового стану та методика їх обчислення