Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Зміст та методика заповнення Балансу

Схема 13.12. Мета складання балансу та визнання його Статей
Баланс складається на підставі даних про залишки (сальдо) на кінець звітного періоду рахунків класів 1-6 Плану рахунків бухгалтерського обліку
Таблиця 13.1. Зміст та методика заповнення Балансу