Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Якісні характеристики та принципи підготовки фінансової звітності

Схема 13.7. Якісні характеристики фінансової звітності
Схема 13.8. Принципи підготовки фінансової звітності


Схема 13.9. Розкриття інформації у фінансовій звітності
Фінансова звітність складається на підставі даних бухгалтерського обліку.


Схема 13.10. Етапи підготовки до складання фінансової звітності
Схема 13.11. Порядок подання та оприлюднення фінансової Звітності