Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Види, склад та форми фінансової звітності


Схема 13.4. Види фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»


Схема 13.5. Ознаки класифікації фінансової звітності


Схема 13.6. Склад і форми фінансової звітності