Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Сутність і значення фінансової звітності

Метою комерційної діяльності підприємства є досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Для досягнення мети на підприємстві повинні приймати ефективні управлінській рішення. Процес управління у сучасних умовах потребує не тільки відповідного організаційного, але і інформаційного забезпечення керівництва, персоналу фінансового і інших служб підприємств. Важливе місце в інформаційному забезпеченні займають дані фінансового обліку і фінансової звітності, тому що їх мета - надання користувач необхідної управлінської інформації.
До основних напрямів роботи фінансових менеджерів відноситься оперативна фінансова та контрольно-аналітична робота, яка дозволяє оцінити поточний і прогнозний стан підприємства з метою з'ясування можливостей підвищення ефективності діяльності підприємства. Тому основними завданнями внутрішнього аналізу фінансового стану підприємства є: оцінка використання майно і вкладеного капіталу; аналіз динаміки прибутку, рентабельності, кредитоспроможності, ліквідності, платоспроможності та самоокупності підприємства.


Схема 13.1. Поняття та мета фінансової звітності
Користувачі звітності - фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.


Схема 13.2. Основні зовнішні користувачі фінансової звітності та їх інформаційні інтереси


Схема 13.3. Основні внутрішні користувачі фінансової звітності та їх інформаційні інтереси