Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Основні терміни

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками) за звітний період.
Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період.
Елемент витрат - сукупність економічно однорідних витрат.
Збиток - перевищення суми витрат над сумою доходу для отримання якого були здійснені ці витрати.
Прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.
Об'єкт витрат - продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.