Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Облік фінансових результатів


Схема 12.40. Порядок визначення прибутку (збитку) за звітний період


Схема 12.41. Призначення та побудова рахунку 79 «Фінансові результати»
Таблиця 12.12. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку фінансових результатів