Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Визнання та класифікація витрат


Схема 12.16. Поняття та критерії визнання витрат відповідно до П(С)БО 16 «Витрати»


Схема 12.17. Перелік господарських операцій, за якими витрати не визнаються


Схема 12.18. Класифікація витрат відповідно до виду діяльності підприємства