Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Облік доходів

Таблиця 12.1. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку доходів від реалізації
Схема 12.10. Призначення та побудова рахунку 71 «Інший операційний дохід» Таблиця 12.2. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку іншого операційного доходу іншого операційного доходу
Схема 12.11. Призначення та побудова рахунку 72 «Дохід від участі в капіталі»
Схема 12.12. Призначення та побудова рахунку 73 «Інші фінансові доходи» Таблиця 12.3. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку доходу від участі в капіталі та інших фінансових доходів
Схема 12.13. Призначення та побудова рахунку 74 «Інші доходи»
Таблиця 12.4. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку інших доходів
Схема 12.14. Призначення та побудова рахунку 75 «Надзвичайні доходи»
Таблиця 12.5. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку надзвичайних доходів
Схема 12.15. Побудова аналітичного обліку за рахунками
70 «Дохід від реалізації», 71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Надзвичайні доходи» в бухгалтерії
Таблиця 12.6. Розкриття інформації за рахунками класу 7 «Походи і фінансові результати» у фінансовій звітності