Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Облік забезпечень

Схема 11.47. Умови визнання та оцінка забезпечень
Схема 11.48. Призначення та побудова рахунку 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» Таблиця 11.10. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів


Схема 11.49. Побудова аналітичного обліку за рахунком 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» в бухгалтерії
Таблиця 11.11. Розкриття інформації за рахунком 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» у фінансовій звітності