Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Облік поточних зобов'язань

Схема 11.16. Класифікація поточних зобов'язань відповідно до П(С)БО 11 "Зобов'язання"
Схема 11.17. Призначення та побудова рахунку 53 "довгострокові зобов'язання з оренди"
Схема 11. 18. Призначення та побудова рахунку 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями»
Схема 11.19. Призначення та побудова рахунку 62 "Короткострокові векселі видані"
Схема 11.20. Призначення та побудова рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» Таблиця 11.2. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку короткострокових позик, поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями, короткострокових векселів виданих, розрахунків з постачальниками та підрядниками
Схема 11.21. Побудова аналітичного обліку за рахунками 60 «Короткострокові позики», 61 «Поточна заборгованість за строковими зобов'язаннями», 62 «Короткострокові векселі видані», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» в бухгалтерії Таблиця 11.3. Розкриття інформації за рахунками 60 «Короткострокові позики», 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями», 62 «Короткострокові векселі видані», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» у фінансовій звітності
Схема 11.22. Класифікація поточної заборгованості за розрахунками
Схема 11.23. Платники, об'єкт оподаткування операцій платників та база оподаткування операцій податком на додану вартість
Схема 11.24. Порядок заповнення податкової накладної
Схема 11.25. Порядок визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України


Схема 11.26. Порядок визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток


Схема 11.27. Загальні умови оподаткування податком з доходів фізичних осіб
Схема 11.28 Умови застосування соціальної пільги щодо податку з доходів фізичних осіб
Схема 11.29. Загальні вимоги до суб'єктів малого підприємництва - платників єдиного податку


Схема 11.30. Призначення та побудова рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами»
Таблиця 11.4. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку розрахунків за податками й платежами
Схема 11.31. Поняття та структуру заробітної плати відповідно до Закону України «Про оплату праці»
Схема 11.32. Основи організації оплати праці на підприємстві


Схема 11.33. Документальне оформлення оплати праці


Схема 11.35. Порядок надання щорічних відпусток
Схема 11.37. Показники для обчислення середньої заробітної плати у випадках збереження заробітної плати
Схема 11.38. Порядок розрахунку відпускних


Схема 11.39. Призначення та побудова рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»


Таблиця 11.5. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку розрахунків з оплати праці


Таблиця 11.6. Нарахування на заробітну плату найманих працівників на соціальні заходи
Таблиця 11.7. Утримання внесків до фондів загальнообов'язкового державного пенсійного та соціального страхування
Схема 11.40. Правила обчислення середньої заробітної плати для визначення розміру допомоги із соціального страхування


Схема 11.41. Розрахунок суми страхових виплат застрахованій особі та оплати за перші п'ять днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця


Схема 11.42. Призначення та побудова рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням»
Таблиця 11.8. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку розрахунків за страхуванням
Схема 11.43. Умови нарахування та виплати дивідендів


Схема 11.44. Призначення та побудова рахунку 67 «Розрахунки з учасниками»


Схема 11.45. Призначення та побудова рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями»


Схема 11.46. Побудова аналітичного обліку за рахунками 64 «Розрахунки за податками й платежами», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 67 «Розрахунки з учасниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями» в бухгалтерії
Таблиця 11.9. Розкриття інформації за рахунками 64 «Розрахунки за податками й платежами», 65 «Розрахунки за страхуванням», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 67 «Розрахунки з учасниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями» у фінансовій звітності