Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Облік довгострокових зобов'язань

Схема 11.2. Класифікація, умови визнання довгострокових зобов'язань
Схема 11.3. Умови надання банківських кредитів
Схема 11.4. Умови припинення кредитних договорів
Схема 11.5. Призначення та побудова рахунку 50 «Довгострокові позики»
Схема 11.6.класифікація інших довгостроковий фінансових зобов’язань
Схема 11.7. Умови видачі (емісії) простого векселя


Схема 11.8. Призначення та побудова рахунку 51 «Довгострокові векселі видані»


Схема 11.9. Умови розміщення облігацій підприємств


Схема 11.10. Оцінка фінансових зобов'язань відповідно до П(С)БО 13 «Фінансові інструменти»


Схема 11.11. Призначення та побудова рахунку 52 «Довгосторокові зобов’язання за облігаціями»


Схема 11.12. Класифікація інших довгострокових зобов'язань


Схема 11.13. Призначення та побудова рахунку 5 З «Довгострокові зобов'язання з оренди»


Схема 1.14. Призначення та побудова рахунку 54 «Відстрочені податкові зобов'язання»
Таблиця 11.1. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку довгострокових зобов'язань
Схема 11.15. Побудова аналітичного обліку за рахунками класу 5 «Довгострокові зобов'язання» в бухгалтерії
Таблиця 11.12. Розкриття інформації за рахунками класу 5 «Довгострокові зобов'язання» у фінансовій звітності