Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Визнання та класифікація зобов'язань

Фінансовий облік зобов'язань забезпечує користувачів інформацією про види зобов'язань, строки їх погашення для здійснення аналізу складу і структури зобов'язань, їх зміни в динаміці, для встановлення реальності погашення зобов'язань та розрахунку часткових показників фінансової стійкості та платоспроможності підприємства з метою прийняття управлінських рішень.Схема 11 1 Критерії визнання та класифікація зобов'язань відповідно до П(С)БО 11 «Зобов'язання»