Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Поняття та складові власного капіталу

Дані фінансового обліку власного капіталу використовують. для аналізу його складу, структури та руху; для розрахунку забезпеченості підприємства власним капіталом, раціональності його розміщення, а також показників, що характеризують ефективність використання капіталу з метою прийняття рішень щодо оптимізащї структури капіталу.Схема 10.1. Складові власного капіталу