Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Облік поточної дебіторської заборгованості

Схема 9.5. Види поточної дебіторської заборгованості
Схема 9.6. Оцінка поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги
Схема 9.7. Умови використання векселів для забезпечення поточної дебіторської заборгованості за продукцією, товари, роботи, послуги
Схема 9.8. Призначення та побудова рахунка 34 «Короткострокові векселі одержані» Таблиця 9.1. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку поточної дебіторської заборгованості забезпеченої векселемСхема 9.9. Побудова аналітичного обліку за рахунком 34 «Короткострокові векселі одержані» в бухгалтерії


Схема 9.10. Документування дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги


Схема 9.11. Призначення та побудова рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»
Таблиця 9.2. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги
Схема 9.12. Побудова аналітичного обліку за рахунком 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» в бухгалтерії
Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості,
призначеної для продажу), Включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю.


Схема 9.13. Склад іншої поточної дебіторської заборгованості
Схема 9.14. Документальне оформлення іншої поточної дебіторської заборгованості


Схема 9.15. Призначення та побудова рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами»
Таблиця 9.3. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку іншої дебіторської заборгованості


Схема 9.16. Побудова аналітичного обліку за рахунком 37 «Розрахунки з різними дебіторами» в бухгалтерії


Схема 9.17. Порядок визначення резерву сумнівних боргів


Схема 9.18. Призначення та побудова рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів»
Таблиця 9.4. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку резерву сумнівних боргів та списання безнадійної дебіторської , заборгованості
Схема 9.19. Побудова аналітичного обліку за рахунком 38 «Резерв сумнівних боргів» в бухгалтерії
Таблиця 9.5. Узагальнення інформації за рахунками 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість», 34 «Короткострокові векселі одержані», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 38 «Резерв сумнівних боргів» у фінансовій звітності