Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Облік довгострокової дебіторської заборгованості

Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються відсотки оцінюється та відображається в балансі за її теперішньою вартістю.


Схема 9.2. Види довгострокової дебіторської заборгованості


Схема 9.3. Призначення та побудова рахунку 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість»


Схема 9.4. Побудова аналітичного обліку за рахунком 16 «Довгострокова дебіторська заборгованість» в бухгалтерії