Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Визнання та класифікація дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.
Фінансовий облік дебіторської заборгованості надає користувачам інформацію про види та строки погашення заборгованості для її аналізу, який передбачає визначення складу і структури заборгованості та її зміни в динаміці, встановлення реальності та ймовірності погашення заборгованості, визначення показників оборотності заборгованості та її впливу на фінансовий стан з метою розробки заходів щодо оптимізації її величини.Схема 9.1. Класифікація дебіторської заборгованості