Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Облік фінансових інвестицій

Схема 8.4. Первісна оцінка фінансових інвестицій
Схема 8.5. Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу Таблиця 8.1. Порядок визначення оцінки фінансових інвестицій на дату балансу
Схема 8.6. Призначення та побудова рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»


Схема 8.7. Призначення та побудова рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції»
Таблиця 8.2. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку фінансових інвестицій


Схема 8.7. Призначення та побудова рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції"
Схема 8.8. Побудова аналітичного обліку за рахунком 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» в бухгалтерії


Схема 8.9. Побудова аналітичного обліку за рахунком 35 «Поточні фінансові інвестиції»
Таблиця 8.3. Розкриття інформації за рахунком 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» та 35 «Поточні фінансові інвестиції» у фінансовій звітності