Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Облік інших грошових коштів

Схема 7.22.Класифікація та документальне оформлення інших грошових коштів
Схема 7.22. Призначення рахунку 33 «Інші грошові кошти» та побудова аналітичного обліку
Таблиця 7.3. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку інших грошових коштів


Таблиця 7.4. Узагальнення інформації за рахунками ЗО «Каса», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші грошові кошти» у фінансовій звітності