Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Облік коштів на рахунках в банках

Схема 7.12. Види банківських рахунків
Схема 7.13. Основні умови відкриття рахунків та використання коштів за рахунками в банках
Схема 7.14. Призначення поточного рахунку
Схема 7.15. Перелік документів для відкриття (вперше) поточного рахунку для юридичної особи


Схема 7.16. Умови відкриття та використання коштів поточних карткових рахунків


Схема 7.17. Основні правила документообігу при безготівкових розрахунках
Платіжні інструменти - засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку платника.


Схема 7.18. Види платіжних інструментів


Схема 7.19. Призначення виписки банку


Схема 7.20. Призначення та побудова рахунку 31 «Рахунки в банках»
Таблиця 7.2. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку руху грошових коштів на поточному рахунку


Схема 7.21. Побудова аналітичного обліку за рахунком 31 «Рахунки в банках» в бухгалтерії