Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Облік касових операцій

Дані фінансового обліку грошових коштів використовують для визначення причин збільшення або зменшення припливу та відпливу грошових коштів для аналізу грошових коштів в розрізі операційної, інвестиційної, фінансової діяльності з метою оцінки платоспроможності і ліквідності підприємства та визначення заходів щодо оптимізації грошових потоків на підприємстві.


Схема 7.1. Вимоги до визначення ліміту каси


Схема 7.2. Вимоги до організації готівкових розрахунків


Схема 7.3. Строки повернення готівкових коштів до каси
Підприємства


Схема 7.4. Санкції за порушення строків повернення готівки в касу


Схема 7.5. Строки здавання готівкою виручки до банку


Схема 7.6. Документальне оформлення руху грошових коштів в касі


Схема 7.7. Документи, що є підставою для оформлення касових ордерів


Схема 7.8. Вимоги до оформлення касових документів


Схема 7.9. Порядок ведення касової книги


Схема 7.10. Призначення та побудова рахунку 30 «Каса»
Таблиця 7.1. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку руху грошових коштів в касі
Схема 7.11. Побудова аналітичного обліку за рахунком ЗО «Каса» в бухгалтерії