Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Облік витрат виробництва

Схема 6.10. Документальне оформлення витрат виробництва
Схема 6.11. Призначення та побудова рахунку 23 «Виробництво» Незавершене виробництво - продукція (роботи, послуги), які не пройшли всіх стадій технологічного процесу, тобто до складу незавершеного виробництва не включають: сировину, матеріали, покупні напівфабрикати, які знаходяться на виробництві, але не оброблялися; отримані комплектуючі, які не проймали участі і технологічному процесі.


Схема 6.12. Оцінка незавершеного виробництва
Таблиця 6.2. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку витрат основного виробництва
Схема 6.13 Побудова аналітичного обліку за рахунком 23 «Виробництво» в бухгалтерії
Таблиця 6.3. Узагальнення інформації за рахунком 23 «Виробництво»» у фінансовій звітності