Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Облік загальновиробничих витрат

Схема 6.6. Складові загальновиробничих витрат відповідно до П(С)БО 16 «Витрати» Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат установлюється підприємством самостійно.

Схема 6.7. Вимоги до розподілу загальновиробничих витрат


Схема 6.8. Призначення та побудова рахунку 91 «Загальновиробничі витрати»
Таблиця 6.1. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку загальновиробничих витрат
Схема 6.9. Побудова аналітичного обліку за рахунком 91 «Загальновиробничі витрати» в бухгалтерії