Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Склад витрат виробництва

Фінансовий облік витрат на виробництво забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо виробничої собівартості продукції та її складових. Дані обліку використовують для аналізу структури собівартості всього обсягу продукції та її окремих найменувань; аналізу витрат на виробництво і собівартості продукції на грошову одиницю товарної продукції; аналізу витрат на виробництво за окремими статтями та визначення впливу факторів на їх зміну з метою виявлення резервів зниження витрат на виробництво та підвищення ефективності діяльності підприємства.


Схема 6.1. Критерії визнання витрат відповідно до П(С)БО 16
«Витрати»


Схема 6.2. Класифікація витрат виробництва
Виробнича собівартість – сукупність прямих виробничих витрат, пов’язаних з виробництвом продукції та частини загальновиробничих витрат по організації та управлінню виробництвом.


Схема 6.3. Складові виробничої собівартості продукції


Схема 6.4. Перелік статей калькуляції
Метод обліку витрат виробництва - сукупність прийомів організації документування та відображення виробничих витрат, що забезпечують визначення фактичної собівартості продукції та необхідну інформацію для контролю за процесом формування собівартості продукції.


Схема 6.5. Методи обліку витрат виробництва