Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Основні терміни

Виробничі запаси - активи, які призначені для подальшої переробки на підприємстві або утримуються для іншого споживання в ході нормального операційного циклу. Додаткові біологічні активи - біологічні активи, одержані в процесі біологічних перетворень. Запаси - активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції; виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. Малоцінні та швидкозношувані предмети - предмети, які використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року. Матеріали, прийняті для переробки - давальницька сировини, яка оплачується одержувачем і залишається власністю замовника. Матеріальні цінності на відповідальному зберігання.
матеріальні цінності, які отримані підприємством від постачальника але не сплачені і заборонені до витрачання одержані надміру, ніж у видаткових документах постачальників, на які є відмова від акцепту розрахункових документів постачальника..
Незавершене виробництво - не закінчені обробкою та складанням деталі, вузли і вироби, а також незакінчені технологічні процеси.
Неподібні активи - активи, які мають різні справедливі вартості та (або) різне функціональне призначення.
Подібні активи - активи, які мають однакове призначення (виконують подібну функцію в такому ж виді діяльності) і мають справедливу вартість.
Поточні біологічні активи - біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та /або додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні і відгодівлі.
Тварини на вирощуванні та відгодівлі - дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі; тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин, птиці, звірі, кролики.
Товари на комісії - товари, одержані в межах договорів комісії, що уповноважують підприємство здійснювати продаж товарів від імені та за дорученням особи без передачі права власності на такі товари.