Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Облік товарів

Схема 5.19. Поняття та оцінка товарів
Схема 5.20 . Документальне оформлення руху та наявності Товарів

Схема 5.21. Призначення та побудова рахунку 28 «Товари»
Таблиця 5.6. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку руху товарних запасів
Схема 5.22. Побудова аналітичного обліку за рахунком 28 «Товари» в бухгалтерії
Таблиця 5.7. Розкриття інформації за рахунками 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 26 «Готова продукція», 28 «Товари» у фінансовій звітності