Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Облік готової продукції


Схема 5.16. Методи визначення собівартості реалізованої готової продукції та її складові


Схема 5.17. Документальне оформлення руху готової продукції


Схема 5.18. Призначення рахунку 26 «Готова продукція» та побудова аналітичного обліку в бухгалтерії