Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

Таблиця 5.4. Типові форми первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів


Схема 5.9. Призначення рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» та побудова аналітичного обліку в бухгалтерії
Таблиця 5.5. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку руху малоцінних та швидкозношуваних предметів