Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Облік виробничих запасів

Таблиця 5.2. Документування операцій, пов'язаних з рухом виробничих запасів
Схема 5.6. Призначення та побудова рахунку 20 «Виробничі запаси» Відповідно до п. 9 П(С)БО 9 «Запаси» для накопичення транспортно-заготівельних витрат, які пов'язані з придбанням запасів, доцільно використовувати окремий субрахунок до відповідних рахунків запасів. Суму узагальнених транспортно- заготівельних витрат (за дебетом субрахунку транспортно- заготівельних витрат) щомісячно розподіляють між сумою залишку запасів на кінець місяця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць (ця сума відображається за кредитом субрахунку «Транспортно -заготівельні витрати».


Схема 5.7. Розподіл транспортно-заготівельних витрат
Таблиця 5.3. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку операцій щодо руху виробничих запасів
Схема 5.8. Побудова аналітичного обліку за рахунком 20 "Виробничі запаси" в бухгалтерії