Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Розкриття інформації у фінансовій звітності

Таблиця 4.2. Розкриття інформації за рахунком 12 «Нематеріальні активи» і субрахунками 133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів», 154 «Придбання (створення) нематеріа- льних активів» у фінансовій звітності