Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Облік амортизації нематеріальних активівСхема 4.9. Умови та облік нарахування амортизації нематеріальних активів