Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Облік руху нематеріальних активів

Схема 4.4.Документальне оформлення операцій об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів
Схема 4.5. Призначення та побудова рахунку 12 «Нематеріальні активи» Таблиця 4.1. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку руху нематеріальних активів
Схема 4.6. Облік подальших витрат, пов'язаних з використанням нематеріальних активів


Схема 4.7. Порядок та облік переоцінення нематеріальних активів


Схема 4.8. Побудова аналітичного обліку за рахунком 12 «Нематеріальні активи» в бухгалтерії