Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Основні терміни

Бібліотечні фонди - активи, до складу яких включають бібліотечні фонди виробничо-господарського призначення; художні бібліотечні фонди. Інші малоцінні необоротні матеріальні активи - активи, до складу яких включають музейні експонати, експонати інші предмети. Інші необоротні матеріальні активи - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання впродовж періоду який більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Малоцінні необоротні матеріальні активи - активи, до складу яких включають інструменти та пристрої загального призначення; спеціальні інструменти та пристрої, змінне обладнання, виробничий інвентар, господарський інвентар, інші малоцінні необоротні матеріальні активи.
Природні ресурси - активи, до складу яких включають корисні копалини відкритого способу видобування, корисні копалини шахтного способу видобування, інші природні ресурси.
Предмети прокату - активи, до складу яких включають машини, устаткування, інструменти та інвентар, посуд, одяг інші предмети прокату.
Тимчасові (нетитульні) споруди - активи, до складу яких включають тимчасові споруди, інші тимчасові об'єкти.