Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Розкриття інформації у фінансовій звітності

Таблиця 3.2. Розкриття інформації за рахунком 11 «Інші необоротні матеріальні активи» і субрахунками 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів», 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів у фінансовій звітності