Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Облік амортизації інших необоротних матеріальних активів


Схема 3.5. Методи нарахування амортизації інших необоротних матеріальних активів


Схема 3.6. Призначення та побудова рахунку 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»