Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Облік руху інших необоротних матеріальних активів

Схема 3.2.Вимоги щодо обліку інших необоротних матеріальних активів
Схема 3.3. Призначення та побудова рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи»
Таблиця 3.1. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку руху інших необоротних матеріальних активів
Схема 3.4. Побудова аналітичного обліку за рахунком 11 «Інші необоротні матеріальні активи»