Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Поняття та класифікація інших необоротних матеріальних активів

Матеріальні активи, які призначені для використання в процесі діяльності, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року або операційного циклу, відносяться до інших необоротних матеріальних активів.
Дані фінансового обліку інших необоротних матеріальних активів забезпечують користувачів інформацією про наявність та рух активів, про їх первісну вартість і суму нарахованого зносу, що надає можливість здійснювати аналіз руху, технічного стану, забезпеченості та використання інших необоротних матеріальних активів з метою визначення напрямів їх ефективного використання.
Схема 3.1. Критерії визнання, класифікація та оцінка інших необоротних матеріальних активів