Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Розкриття інформації у фінансовій звітності

Таблиця 2.4. Розкриття інформації за рахунками 10 «Основні засоби», 131 «Знос основних засобів», 151 «Капітальне будівництво», 152 «Придбання (виготовлення» основних засобів» у фінансовій звітності