Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Облік орендних операцій


Схема 2.14. Види оренди основних засобів
Таблиця 2.3.Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку орендних операцій