Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Облік амортизації основних засобів

Схема 2.11.Умови нарахування амортизації основних засобів Метод амортизації обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання.
Таблиця 2.2. Методи нарахування амортизації основних засобів
Схема 2.12. Призначення та побудова рахунку 131 «Знос основних засобів


Схема 2.13. Ознаки та порядок визначення відновлення корисності основних засобів