Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

0блік переоцінки та зменшення корисності основних засобів


Схема 2.9. Умови проведення та облік переоцінки основних засобів


Схема 2.10. Ознаки та умови визначення зменшення корисності активу