Анализ финансовой отчетности

Гладких. Фінансовий облік

Облік руху основних засобів

Схема 2.5. Документальне оформлення руху основних засобів
Схема 2.6. Призначення та побудова рахунку 10 «Основні засоби»
Таблиця 2.1. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку руху основних засобів






Схема 2.7. Облік витрат на ремонт основних засобів


Схема 2.8. Побудова аналітичного обліку за рахунком 10 «Основні засоби» в бухгалтерії