Анализ финансовой отчетности

Лишиленко. Бухгалтерський облік

Облік розрахунків за кредитами банків

Облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими залученими позиковими коштами у інших осіб, які не є поточним зобов'язанням ведеться на рахунку 50 "Довгострокові позики". За кредитом рахунку 50 "Довгострокові позики" відображаються суми одержаних довгострокових позик, а також переведення короткострокових (відстрочених), за дебетом — погашення заборгованості за ними та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями. Рахунок 50 "Довгострокові позики" має такі субрахунки: 50Г'Довгострокові кредити банків у національній валюті"; 502"Довгострокові кредити банків в іноземній валюті"; 503 "Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті"; 504"Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті"; 505"Інші довгострокові позики в національній валюті"; 506"Інші довгострокові позики в іноземній валюті".
На субрахунках 501, 502 відображаються суми довгострокової заборгованості банкам за наданий кредит відповідно в національній та іноземній валюті.
На субрахунках 503, 504 відображаються суми відстроченої заборгованості банкам за кредит, термін погашення якого відстрочено, відповідно в національній та іноземній валюті.
На субрахунках 505, 506 відображаються суми довгострокової заборгованості щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), відповідно в національній та іноземній валюті.
Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками погашення кредиту (позик).
Облік розрахунків у національній і іноземній валютах за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув, ведеться на рахунку 60 "Короткострокові позики".
За кредитом рахунку відображаються суми одержаних кредитів (позик), за дебетом — сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов'язань у разі відстрочення кредитів (позик).
Рахунок 60 "Короткострокові позики" має такі субрахунки:
601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті";
602"Короткострокові кредити банків в іноземній валюті"; 603 "Відстрочені короткострокові кредити банків у
національній валюті";
604"Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті";
605"Прострочені позики в національній валюті"; 606"Прострочені позики в іноземній валюті". Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками їх погашення. Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку кредитів банків наведено у табл. 11.2.
Таблиця 11.2. Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку кредитів банківПервинними документами, які засвідчують отримання і повернення довгострокових і короткострокових позик є виписки балку та платіжні доручення.
Узагальнення інформації про стан розрахунків щодо отримання і повернення кредитів здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №2, а при спрощеній формі бухгалтерського обліку — у відомості В-5 (див. додаток А5).