Анализ финансовой отчетности

Лишиленко. Бухгалтерський облік

Утримання із заробітної плати

Сума, яка нарахована працівнику за виконану роботу, і сума, яка належить до виплати, як правило, відрізняються одна від одної на суму проведених утримань із оплати праці. Утримання із заробітної плати можуть бути: 1) обов'язкові — ті, які можуть провадитись тільки у випадках, передбачених законодавством України (прибутковий податок, утримання до Пенсійного фонду, фонду соціального страхування, фонду страхування на випадок безробіття, а також утримання за рішенням суду на користь юридичних та фізичних осіб);
2) утримання, які здійснюються за ініціативою підприємства (для погашення невитраченого і своєчасно не повернутого авансу, виданого на службове відрядження або на господарські потреби; при звільненні працівника до закінчення того робочого року, в рахунок якого він вже отримав відпустку; при відшкодуванні шкоди, завданої з вини працівника підприємству та ін.).
При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань, передбачених законодавством України, не може перевищувати п'ятидесяти (а в окремих випадках і семидесяти) процентів заробітної плати, яка належить до виплати працівникові.
Нормативними документами, які визначають порядок та розміри здійснення зборів до фондів соціального спрямування, а також прибуткового податку із доходів працівників є:
Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" №400/97-ВР від 26.06.97 р. (зі змінами та доповненнями);
'Закон України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" №403/97-ВР від 26.06.97 р. (зі змінами та доповненнями);
Декрет Кабінету міністрів України "Про прибутковий податок з громадян";
Постанова Кабінету міністрів України "Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей" № 116 від 22.01.1996 р.
Увага! Враховуючи часті зміни у нормативних актах, порядок утримання і ставки в навчальному посібнику не наводяться! По даному питанню краще ознайомитися або на лекціях по даному курсу, або зазначених першоджерел на той момент, коли виникне у цьому потреба!