Бухгалтерські книжки

Если вы впервые покупаете у нас детскую одежду оптом от производителя.

Запаси, їх класифікація і оцінка

Лишиленко. Бухгалтерський облік

З метою забезпечення безперервної діяльності підприємства воно повинно бути забезпечене тими або іншими матеріальними запасами. Склад запасів, їх оцінка та порядок відображення у фінансовій звітності визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" (далі — Положення (стандарт) 9), яке було~затверджене наказом Міністерства фінансів України №246 від 20.10.1999 року.
Норми цього Положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами
(далі — підприємства) незалежно від форм власності (крім бюджетних установ).
Норми Положення (стандарту) 9 не розповсюджуються на:
- незавершені роботи за будівельними контрактами, включаючи контракти з надання послуг, що безпосередньо пов'язані з ними;
- фінансові активи;
- молодняк тварин і тварини на відгодівлі, продукцію сільського і лісового господарства, корисні копалини, якщо вони оцінюються за чистою вартістю реалізації відповідно до інших положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Згідно Положення (стандарту) 9 запаси — це активи, які:
- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;
- перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
- утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.
Визнання та первісна оцінка запасів
Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.
Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають:
- сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб;
- незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів.

Ви бачите тільки 22% питання.

Текст смс:
kkdtkt
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtkt на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.